Post_IMG_SM_TCG-Sol-edp-aproveita-alteracoes-a-lei-e-escapa-a-imposto